[1]
Khakimov Ziyoviddin Zainutdinovich, Rakhmanov Alisher Khudaiberdievich, and Kurbanniyozova Yulduzhon Allaberganovna, “Autoprotective Activity of Glyzimed”, ZJSSH, vol. 18, pp. 27–31, Mar. 2023.