[1]
Botir Abdusattarovich Mukhtarov and Beksod Shuxrat O’g’li Santiyev, “Manifestation of Corruption in Society”, ZJSSH, vol. 14, pp. 156–166, Nov. 2022.