(1)
Botir Abdusattarovich Mukhtarov; Beksod Shuxrat O’g’li Santiyev. Manifestation of Corruption in Society. ZJSSH 2022, 14, 156-166.