##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Abstract

This article covers the conscious and unconscious aspects of teaching children's physical skills in a preschool educational organization in the form of examples and games to teach and development.

Keywords

preschool and primary education conscious unconscious aspects physical skills

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
Nizomov Behzod Raximjonovich, Musurmonov Husan To’raqul o’g’li, & Ergashova Nozima Sherzod qizi. (2024). Conscious And Unconscious Aspects Of Learning The Physical Skills Of Children 5-6 Years Old In Order To Promote A Healthy Lifestyle. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 30, 4–5. https://doi.org/10.62480/jpip.2024.vol30.pp4-5

References

  1. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo’ljallangan Yangi O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to’grisida”gi PF-60 son Farmoni.
  2. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020 yil 30 oktyabrdagi “Sog’lom turmush tarzini keng tadbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PF-6099-sonli Farmoni.
  3. A.Abdullayev Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi.2-jild. Darslik 2018.
  4. M.X.Tadjiyeva.,S.I.Xusanxudjayev, “Maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi”, Toshkent-2017.
  5. Google-qidiruv sayti.