##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Abstract

This article reveals the essence of the concept of competence. Ways to pedagogically develop professional competence of learners are shown. The content of the set of competencies, which determines the level of development of pedagogical competence that can be acquired for future teachers, is highlighted

Keywords

competence professional competence personal experience

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
Boriboyeva Dilrabakhon. (2023). Development Of Students’ Graphic Competence in Training Engineering Graphics. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 26, 19–20. Retrieved from https://zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/4663

References

  1. Shavkat Mirziyoyevning Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bagʻishlangan Oliy Majlis palatalarining qoʻshma majlisidagi nutqi
  2. Sayidahmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. – T., 2003.
  3. Sultonova G.A. Pedagogik mahorat. – T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2005.
  4. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari – Toshkent, 2015.
  5. Muslimov Sh.N “Bo‘lajak texnologik ta’lim o‘qituvchilarining kasbiy grafik kompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish” dissertatsiyasi-Toshkent, 2020
  6. Bo‘riboyeva D.N “Muhandislik grafikasi fanlarini o’qitishning innovatsion usuli” Buxoro davlat universitetining “Pedagogik mahorat” ilmiy nazariy va metodik jurnali 2023 N:2
  7. Bo‘riboyeva D.N “Talabalarning grafik kompetentligini rivojlantirishning oʻziga xos xususiyatlari” SCIENCEPROBLEMS.UZ Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari № 5 (3)-2023
  8. Bo‘riboyeva D.N “Muhandislik grafikasi fanlarini o’qitishda zamonaviy grafik dasturlardan foydalanish metodikasi” PEDAGOGIKA Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy –nazariy va metodik jurnal 2023-4son